Privacyverklaring

The Breakpoint Company B.V. | Drink Vieve Nederland

 

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van de Verantwoordelijke ‘The Breakpoint Company B.V.’ aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Als u vragen hebt over deze verklaring neem dan contact met ons op.

Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Schagen aan de Hoep 41, 1741MA en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 73061328 en draagt de naam The Breakpoint Company B.V. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@drink-vieve.nl. De Website van Verantwoordelijke is www.drink-vieve.nl

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2019.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag: het verwerken van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het aanmaken van een account, ofwel het aangaan van een (koop)overeenkomst met The Breakpoint Company, waarbij Verantwoordelijke bijvoorbeeld de gegevens behoeft ter verzending en levering van uw bestelling. Tijdens het aanmaken van een account op de Website, of bij het bestelformulier, wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn onder andere uw voor- en achternaam, geboortedatum, woonplaats, bankrekeningnummer, geboortedatum, emailadres. Daarnaast verzamelt Verantwoordelijke uw IP-adres. Het e-mailadres is nodig om een bevestigingsmail te sturen met daarin gegevens over de bestelling, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn, indien u hier apart toestemming voor geeft. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 3 jaar opgeslagen.

 

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld

Verantwoordelijke verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een ontmoeting [kennismakingsgesprek / ondertekenen van de overeenkomst o.i.d.]. Dit betreft dezelfde gegevens als de persoonsgegevens die online worden verzameld, met uitzondering van het IP-adres. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd in de bovenstaande alinea.

 

Cookies  

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies.
Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Verantwoordelijke verkrijgt uw persoonsgegevens ook via derden, namelijk via mailingslijsten of nieuwsbrieven.

 

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@drink-vieve.nl